Get Adobe Flash player

Polityka prywatności

 
Sklep meblowy Informacje i dokumenty Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. W naszym sklepie ogromną uwagę przywiązujemy do ochrony prywatności użytkowników i klientów internetowego sklepu meblowego www.meble-mol.pl. Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu.
 2. Zbierane informacje - W trakcie korzystania ze sklepu www.meble-mol.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie podstawowych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, dokonania płatności. W przypadku, gdy na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku za nasze usługi będziemy potrzebować dodatkowych informacji takich jak: Imię, Nazwisko i Adres, a w przypadku firm nazwa, adres i nr NIP firmy.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem, Klientem może zostać osoba pełnoletnia. Nie kontrolujemy, ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Sklep internetowy www.meble-mol.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez internetowy sklep meblowy www.meble-mol.pl w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
 4. Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje politykę prywatności i regulamin sklepu zamieszczony na witrynie www.meble-mol.pl.
 5. Ochrona danych osobowych - Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.
 6. Przechowywanie danych - Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez sklep internetowy www.meble-mol.pl jest firma Sklep Wielobranżowy Jolanta Molska, ul. Kaliska 5, 63-300 Pleszew.
 7. Prawa użytkownika - Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych z serwera serwisu www.meble-mol.pl. Na prośbę użytkownika zobowiązujemy się usunąć wprowadzone wcześniej dane. Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone wcześniej dane osobowe.
 8. Zakres udostępniania i wykorzystania danych - Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, firmom pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 9. Pliki Cookies - Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z tego sklepu.
 10. Kontakt - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt.
 11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.